Κωνσταντινουπόλεως 61, 54642 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: +(30) 2310834860