Κωνσταντινουπόλεως 74, 54641 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: +(30) 2310834860