Δελφών 117, 54644 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: +(30) 2310834860